Nie żyje Marek Procyszyn...

marek_procyszyn

Z wielkim bólem i ogromnym żalem zawiadamiamy, iż w dniu

24 listopada 2015 r. zmarł w wieku 54 lat

Prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej

Marek Procyszyn

Zarząd KS OZPN oraz sędziowie i obserwatorzy składają rodzinie i bliskim najszczersze wyrazy współczucia