Wnioski dla kandydatów na obserwatorów oraz na sędziów klasy A- 30 marca 2015, 00:12

Zarząd KS OZPN przypomina, że w dniach 11-12 czerwca br. w Opolu odbędą się egzaminy obserwatorów i sędziów szczebla okręgu.

Poniżej zamieszczamy:

Wnioski należy wypełnić, podpisać i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2015 r. na adres Sekretarza KS OZPN – Kol. Dariusza Kuczera w jednej z form: czytaj więcej »

Relacja z obozu w Głuchołazach- 29 marca 2015, 01:01
SONY DSC

W dniach 6-8 marca 2015 r. w Ośrodku „Banderoza” w Głuchołazach odbył się coroczny zimowy obóz unifikacyjno-szkoleniowy sędziów i obserwatorów Kolegium Sędziów Opolskiego Związku Piłki Nożnej.  czytaj więcej »

Klucze odpowiedzi egzaminów zaliczeniowych- 24 marca 2015, 00:12

Poniżej publikujemy klucze odpowiedzi egzaminów teoretycznych, które odbyły się przed rundą wiosenną sezonu 2014/2015:

Egzamin zaliczeniowy dla sędziów klasy B- 12 marca 2015, 11:11
UEFA - fitness test

Egzamin zaliczeniowy przed rundą wiosenną sezonu 2014/2015 dla sędziów klasy B odbędzie się w dniu 18.03.2015 r. od godz. 16:30, w poszczególnych rejonach: czytaj więcej »

Wyniki testów video z obozu- 11 marca 2015, 19:07

Prosimy o zapoznanie się zainteresowanych sędziów z wynikami testów video, które odbyły się podczas obozu w Głuchołazach:

Relacja z zakończenia kursu sędziowskiego- 11 marca 2015, 16:04
17

Dnia 5 marca 2015 r. w świetlicy Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Prószkowie (Pomologia) odbyło się uroczyste zakończenie kursu sędziowskiego. Kurs odbywał się równolegle w trzech miejscach na Opolszczyźnie, tj. w Opolu, Nysie oraz właśnie w WOSM na Pomologii, gdzie w kursie w ramach zajęć lekcyjnych obowiązkowo uczestniczyła trzecia klasa liceum sportowego oraz chętne osoby z pozostałych klas. Jest to rezultat współpracy Prezesa OZPN – Pana Marka Procyszyna z Dyrektor Szkoły w Prószkowie – Panią Danutą Soberą. Efektem tych zajęć, jest imponująca liczba sędziów próbnych. Z Opola – 16 osób, z Nysy – 6, z III klasy LO – 5 oraz 5 chętnych osób z pozostałych klas ze szkoły na Pomologii. W sumie 32 nowych sędziów próbnych!

czytaj więcej »

Awanse sędziów i lista obserwatorów przed rundą wiosenną 2014/2015- 10 marca 2015, 22:10
Awanse

W dniu 10.03.2015 r. Prezydium Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, na wniosek Zarządu KS OZPN, zatwierdziło awanse niżej wymienionych sędziów do poszczególnych klas rozgrywkowych: czytaj więcej »

II termin egzaminów zaliczeniowych- 9 marca 2015, 12:12

Zarząd KS OZPN ustalił II termin egzaminów zaliczeniowych dla sędziów okręgu, którzy nie zaliczyli egzaminu w pierwszym terminie lub byli wówczas nieobecni, na dzień 22.04.2015 r. Testem teoretycznym obowiązującym w tym terminie będzie test Kadry KS OZPN. Sędziowie ci mogą podejść do egzaminów wraz z sędziami klasy B w dniu 18.03.2015 r. co umożliwi im prowadzenie zawodów klasy B i rozgrywek młodzieżowych, a w wyjątkowych sytuacjach pozwoli do delegowania ich jako sędziów asystentów na szczebel okręgu.

tekst alternatywny